Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten eigenaar hond(en) en opdrachtgever.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest
  (de eigenaar dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen bij het intakegesprek. Entingen mogen niet verjaard zijn).
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Voor de groepswandeling dient uw hond sociaal te zijn met mens en dier. Voor de privéwandeling is dit niet van toepassing
 • Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groepswandeling, eventueel zijn daar andere afspraken voor te maken, door middel van een privéwandeling.
 • U dient een besmettelijke ziekte of de loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden..
 • De hond moet een degelijke halsband dragen (geen slipketting).
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.
 • U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is, zullen de kosten verdeeld worden onder alle betrokken honden.
 • De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten of eventueel verlies van uw hond.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van uw hond.
 • De eigenaar zorgt er voor dat de hond(en) op de afgesproken tijd thuis zijn.
 • De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt de Hondenuitlaatservice Berghem, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien nodig.
  Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal er eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • U dient Hondenuitlaatservice Berghem van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond(en) kan ophalen wanneer u niet thuis bent.
 • De eigenaar heeft recht te allen tijden op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Als de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer
  NL49RABO0318703343 ten name van Hondenuitlaatservice Berghem, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Berghem /
opdrachtnemer

 • Hondenuitlaatservice Berghem is niet aansprakelijk.
 • Hondenuitlaatservice Berghem loopt met uw hond op de afgesproken tijd(en).
 • Hondenuitlaatservice Berghem heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • Hondenuitlaatservice Berghem handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts. Als een belangrijke ingreep noodzakelijk is, wordt dit eerst met de eigenaar besproken.
 • De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • Hondenuitlaatservice Berghem heeft het recht foto’s van de honden tijdens de wandeling op social media te plaatsen.

 • Hondenuitlaatservice Berghem heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald.
 • Bij een weeralarm en extreme gladheid wordt er niet gelopen.
 • Vakantie van de opdrachtnemer dienen twee weken van tevoren meegedeeld te worden.
 • Hondenuitlaatservice Berghem behoudt zich te allen tijde het recht voor Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.